Parametry bakteriologiczne wody

Lp. Nazwa oznaczenia Wyniki badań Najwyższa wartość
dopuszczalna
1. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ±2ºC jtk w 1 ml wody po 72h < 1 bez nieprawidłowych zmian
2. Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami jtk/100ml 0 0
3. Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
4. Escherichia coli jtk/100ml 0 0
5. Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0

 

Dane aktualne na dzień 10.06.2016 r.