Parametry fizykochemiczne wody

Lp. Nazwa oznaczenia Jednostka miary Wyniki badań Najwyższa wartość dopuszczalna
1. Mętność NTU <0,10 -0,40 ≤ 1
2.

Barwa

mgPt/l 5-10 -
3. Zapach TON < 1 -
4. Odczyn (pH) - 7,5 - 7,9 6,5 - 9,5
5.

Żelazo (Fe)

mg/l < 0,060 ≤ 0,200
6. Chlorki (Cl-) mg/l 3,86 ≤ 250
7. Amonowy jon (NH4+) mg/l < 0,05-0,1 ≤ 0,5
8.

Azotany (NO3-)

mg/l < 4,50 ≤ 50
9. Azotyny (NO2-) mg/l < 0,03 ≤ 0,5
10. Utlenialność z KMnO4 mg/l 0,76 ≤ 5
11. Mangan (Mn) mg/l < 0,004 - 0,024 ≤ 0,05
12. Twardość (CaCO3) mgCaCO3/l 239 60 - 500
13. Smak TFN < 1 -

 

Dane aktualne na dzień 10.06.2016 r.